ورود به پرفایل
  • امروز جمعه, ۲۲ تیر ۱۴۰۳
شنبه, ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

هدف از تدوین این دستورالعمل تشریح مراحل نقشه برداری دمایی انبار به منظور کنترل نحوه توزیع دما در مکان­های انبارش محصولات دارویی (مانند انبار معمولی، سردخانه ، فریزر) و نحوه تهیه گزارش مطابق با استانداردهای بین المللی مربوطه می­باشد. نتایج حاصل از تهیه نقشه دمایی به طور کلی شامل موارد زیر می­باشد:

1-اندازه گیری تغییرات دمایی در هر محل درون منطقه انتخاب شده انبار و سردخانه در محدوده زمانی معین

2-مستند سازی نوسانات دمایی بالا و پایین ناشی از سیستم های کنترل محیطی که در زمان مطالعه کار می کنند، مثلا گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع. در صورت لزوم، زمان لازم برای افزایش دما به بیش از حدود طراحی شده در صورت خرابی برق را نشان دهند.

3-شناسایی مسائل مربوط به جریان هوای بالقوه که می تواند سبب تغییرات دمایی گردد.

4-توصیه این که محصول دارویی حساس به دما و زمان را در کجا می توان به صورت ایمن در منطقه نقشه برداری شده ، نگهداری نمود و کجا آنها را نباید نگهداری کرد (مثلا مناطقی در مجاورت کویل های خنک کننده، جریان هوای خنک یا چشمه های گرمایی ).

5- شناسایی مکان هایی است که در آن سنسورهای سیستم پایش دما باید ترجیحا قرار داده شوند.

6-ارائه توصیه هایی برای همه اقدامات اصلاحی لازم برای غلبه بر مشکلات مشخص شده در این تحقیق. مثلا با تغییر توزیع هوای موجود برای حذف لکه های سرد و گرم یا تنظیم بازنگرانه تجهیزات جدید توزیع هوای برای کاهش لایه بندی هوا در انبارهای با قفسه ارتفاع بالا

نظرات