ورود به پرفایل
  • امروز شنبه, ۵ اسفند ۱۴۰۲
چهارشنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۷

هدف:
 هدف از ارايه الزامات اين راهنما اطمينان از حفظ استانداردهاي تضمين كيفيت دركل فرآيندهاي توزيع محصولات دارويي است .
 دامنه كاربرد :
 اين راهنما براي كليه محصولات دارويي انساني كاربرد دارد. اگر چه در خصوص توزيع داروهاي دامي نيز مي تواند مورد توجه واقع گردد. همچنين اين راهنما براي محصولات دارويي تحقيقاتي نيز قابل استفاده مي باشد.

نظرات