ورود به پرفایل
  • امروز جمعه, ۲۲ تیر ۱۴۰۳
دوشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۹

 

بازدید معاونت محترم اداری/ مالی و مدیر محترم مطالعات راهبردی از مرکز توزیع مشهد

روز یکشنبه 1399/11/26 جناب آقای کوچک منش معاونت محترم اداری/ مالی و جناب آقای مهندس میرسعیدی مدیر محترم مطالعات راهبردی از مرکز مشهد بازدید نمودند. طی این بازدید با رعایت پروتکل های بهداشتی ابتدا در مرکز مشهد پس از استقبال از سوی مدیر محترم مرکز جناب آقای سجادی و پرسنل محترم مرکز، از انبار و کلیه واحدها بازدید به عمل آوردند و از نزدیک مسائل شرکت را بررسی نموده و دستور لازم جهت بهبود روند کاری مرکز را صادر نمودند و جلسه ای با مسئولین محترم واحد فروش، مالی و IT برگزار گردید که پیرامون مسائل بحث و بررسی نموده و راهکارهایی برای رفع مسائل ارائه نمودند.

 

تهیه کننده خبر:

نظرات