ورود به پرفایل
  • امروز شنبه, ۹ مهر ۱۴۰۱
ﺳﻪشنبه, ۶ مهر ۱۴۰۰

روز یکشنبه 1400/07/04جناب آقای کوچک منش معاونت محترم اداری/ مالی و جناب آقای دکتر ابراهیمی مسئول محترم فنی و جناب آقای مهندس رحیمی کارشناس محترم فنی از مرکز توزیع یزد بازدید نمودند.

 

تهیه کننده خبر:

نظرات