ورود به پرفایل
  • امروز دوشنبه, ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
چهارشنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۰

 

روز چهارشنبه مورخ 1400/08/12 بپاس خدمت صادقانه همکار گرانقدر جناب آقای علی مجدی در خانواده بزرگ پخش فردوس با حضور جناب آقای حسین کوچک منش معاون محترم اداری مالی و همکاران واحد اداری- فنی- مطالعات راهبردی – حقوقی- مالی – فروش و IT  از زحمات ایشان طی مراسمی قدردانی به عمل آمد که لوح تقدیر و هدیه ای از طرف جناب آقای دکتر مجید زجاجی مدیر عامل محترم توسط جناب آقای حسین کوچک منش به ایشان تقدیم گردید .